Lượt xem: 37

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).  Nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới; vừa qua, Thủ tướng Chí phủ đã ký ban hành văn bản số 1590/TTg-DMDN yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch thời kỳ 2021-2030 bao gồm quy hoạch tỉnh, thành phố để kịp thời bố trí quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh; các Bộ chưa hình thành mạng lưới tư vấn viên của ngành khẩn trương ban hành tiêu chí và xây dựng mạng lưới tư vấn viên để hỗ trợ DNNVV theo lĩnh vực phụ trách; lồng ghép các hoạt động hỗ trợ DNNVV trong các chương trình, đề án phát triển ngành; các địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV đã được phê duyệt theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV. Đổi mới mô hình hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ DNNVV phát triển hiệu quả, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ DNNVV của các Bộ ngành trung ương, các hiệp hội và địa phương để đề xuất nhu cầu hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; tăng cường đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng, trình độ quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của các đối tác lớn đặc biệt là khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu; tích cực tham gia các Hiệp hội doanh nghiệp để tiếp cận thông tin về các chính sách, chương trình hỗ trợ đối với DNNVV của Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng; chủ động tìm hiểu, tham gia các khoá đào tạo, tập huấn để nắm bắt thông tin, tận dụng tối đa lợi thế của các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết (EVFTA, CPTPP, RCEP…) để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung ứng thay thế trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện văn bản số 1590/TTg-DMDN của Thủ tướng Chính phủ; ngày 22/11, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 939/UBND-VP5 về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ,, trong đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh tại Văn bản trên.

Cổng TTĐT tỉnh

Tin mới
Video nổi bật
Chuyển đổi số - "Vaccine" của Doanh nghiệp
  • Chuyển đổi số - "Vaccine" của Doanh nghiệp
  • Doanh nghiệp linh hoạt thích ứng để phục hồi sản xuất
  • Doanh nhân trẻ Ninh Bình đồng hành cùng sự phát triển của Tỉnh
  • Gặp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị đối thoại
1 2