Lượt xem: 52

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tháng 7 năm 2022

Ngày 28/7/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ tháng 7 năm 2022 xem xét một số đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Tham gia buổi gặp gỡ có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có liên quan và đại diện của 06 doanh nghiệp. 

 Sau khi nghe địa diện các doanh nghiệp trình bày đề xuất, kiến nghị; ý kiến đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất:

1. Đối với đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH xây dựng & Thương mại Quốc tế 1/5 và Hội doanh nghiệp huyện Hoa Lư đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đến một số vấn đề tại Làng nghề đá Ninh Vân liên quan đến việc đường vào làng nghề hiện nay đang xuống cấp; thiếu nước sạch phục vụ cho cuộc sống cũng như trong công việc chế tác đá mỹ nghệ, cụ thể:

Hiện đường vào Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân  gồm 2 tuyến đường chính là đường từ cổng đá làng nghề vào Cụm công nghiệp đã mỹ nghệ Ninh Vân (đang triển khai thi công, dự kiến dự án sẽ hoàn thàh đưa vào sử dụng trong năm 2022) và tuyến đường từ Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình vào nhà máy xi măng Hệ dưỡng (đã được HĐND huyện Hoa Lư phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến triển khai cải tạo, nâng cấp tuyến đường trong năm 2023). UBND tỉnh giao UBND huyện Hoa Lư bố trí đủ vốn và chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công 2 tuyến đường, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để đảm bảo lưu thông vận chuyển nguyên liệu, hàng hoá, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và đi lại của nhân dân được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Về vấn đề nước sạch tại khu vực làng nghề, UBND tỉnh giao: UBND huyện Hoa Lư yêu cầu các Nhà máy nước sạch trong khu vực có giải pháp nâng công xuất khai thác và phương án cấp nước đảm bảo cung ứng đủ cho nhu cầu của các doanh nghiệp và nhân dân trong khu vực. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn cị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước, đảm bảo an toàn vệ sinh nguồn nước ăn uống và nước sinh hoạt tại Làng nghề đá Ninh Vân.

UBND tỉnh giao UBND huyện Hoa Lư, Hội doanh nghiệp huyện Hoa Lư tuyên truyền, vận  động, kiểm tra các doanh nghiệp chế tác đá mỹ nghệ, yêu cầu di chuyển cơ sở sản xuất vào Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân theo đúng đề án xây dựng Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân trong khu vực.

2. Đối với đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn về các thủ tục thuê đất, lập dự án để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với UBND huyện Hoa Lư và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc các thủ tục về đất đai và lập dự án để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng quy hoạch, nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án.

Công ty TNHH thương mại Huy Nga đề nghị UBND huyện Kim Sơn tạo điều kiện, hỗ trợ di chuyển 02 hộ dân ra khỏi phần diện tích của dự án để chủ đầu tư hoàn thiện -2 dự án tuyến đường có mặt cắt 2-2, 3-3 và hệ thống thu gom nước chạy dọc theo 02 tuyến đường của CCN Đồng Hướng: UBND tỉnh giao UBND huyện Kim Sơn khẩn trương triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 02 hộ dân nêu trên, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục giao đất để tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; yêu cầu Công ty TNĐ thương mại Huy Nga đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án xây dựng hạ tầng đúng thời gian quy định; trao đổi với các nhà đầu tư thứ cấp tại Cụm công nghiệp Đồng Hướng có phương án hỗ trợ tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

3. Về đề xuất, kiến nghị của Công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường Sinh và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh đề nghị phân hạng cho chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình và cho phép Công ty Cổ phần phát triển thương mại và dịch vụ Trường sinh được áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng như đối với chợ hạng 2 để áp dụng cho chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình khi chưa có Quyết định bổ sung mức giá cho chợ hạng 1 tại Ninh Bình (Áp dụng quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình): UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh, báo UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Tài chính thẩm định) trước ngày 05/8/2022; Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 08/8/2022. Sau khi dự án Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình hoàn thành, Sở Công thương khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phân hạng chợ đối với Chợ Đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình đảm bảo đúng quy định.

Đối với đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng tuyến đường phía trước cổng chính của Chợ đầu mối tổng hợp thành phố Ninh Bình: UBND tỉnh giao UBND thành phố Ninh Bình nghiên cứu đề xuất của Doanh nghiệp để giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo không gây ách tắc giao thông trong khu vực khi Chợ đầu mối đi vào hoạt động.

Về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cho phép Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh bổ sung hạng mục công trình xử lý nước thải, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục để được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu du lịch sinh thái Thung Nham: UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét việc bổ sung hạng mục công trình xử lý nước thải trong phạm vi dự án Khu du lịch sinh thái Thung Nham, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn lập đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư (bổ sung hạng mục công trình xử lý nước thải) làm căn cứ, cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

4. Về đề xuất, kiến nghị của Công ty TNHH XD và TM DV Thảo Nguyên đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết thủ tục cho thuê đất của Doanh nghiệp tại mỏ đá Thung Lở - Mỏ Vịt, xã Đức Long, huyện Nho Quan để triển khai dự án khai thác khoáng sản: UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ, hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục thuê đất triển khai dự ám đảm bảo đúng quy định. Giao Sở Công Thương chủ trì phố hợp với các cơ quan, đơn vị cơ liên quan thành tra, kiểm tra kịp thời phát hiện những sai phạm của các cơ sở có dử dụng vật liệu nổ công nghiệp để chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật. Về đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Nho Quan và các ngành chức năng tạo điều kiện cho Công ty thuê đất tại xã Đức Long để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non tư thục và trung tâm phát triển tài năng trẻ, hướng nghiệp dạy nghề cho con em xã Đức Long và các xã trong khu vực: UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp liên hệ với UBND huyện Nho Quan, các Sở Tài nguyên và Môi trường và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị liên quan để được hướng dẫn các thủ tục, yêu cầu dự án phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới giáo dục của địa phương.

5. Đối với đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện Kim Sơn cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hải Tuấn ký hợp đồng sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản ngoài đê Bình Minh 2 để xây dựng trại sản xuất giống thuỷ sản: UBND tỉnh giao UBND huyện Kim Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét đề xuất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan của địa phương.

Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quan Trung cho biết: Công ty cổ phần chế tạo máy Ninh Bình chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến Công ty không được cấp phép xây dựng để triển khai thực hiện, lý do: Công ty chưa được tính tiền thuê đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Công ty đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các ngành chức năng có liên quan chỉ đạo để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho Doanh nghiệp để được sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dể thực hiện dự án. Về vấn đề này, UBND tỉnh giao sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến đề nghị của doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh.

Chi tiết xem tại Thông báo kết luận số 93/TB-VPUBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 7
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 7
  • Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại CCN Gia Vân
1 2