Lượt xem: 45

Toàn tỉnh đăng ký thành lập mới 725 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc

Từ đầu năm đến nay, hoạt động đăng ký doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Trong tháng 7-2022 toàn tỉnh đã đăng ký thành lập mới 67 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 5 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 217,3 tỷ đồng (giảm 43,5% so với cùng kỳ).

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có sự khởi sắc mạnh mẽ

Lũy kế 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện đăng ký thành lập mới 725 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 221 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 4.013,5 tỷ đồng (giảm 57,5% so với cùng kỳ); có 242 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (tăng 75 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ); đăng ký thay đổi cho 687 lượt doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 153 lượt so với cùng kỳ); thông báo giải thể cho 60 doanh nghiệp (tăng 44 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ); có 364 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 116 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ).

Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã và đang tích cực thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý doanh nghiêp. Thường xuyên trao đổi, phối hợp cung cấp, công khai thông tin, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Ðồng thời tăng cường đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, các hộ kinh doanh để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 CTV Hồng Loan

Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 7
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 7
  • Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất, kinh doanh tại CCN Gia Vân
1 2