;"
Lĩnh vực
V/v thực hiện rà soát, thống kê các diện tích đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu đất khác có khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2218/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung V/v thực hiện rà soát, thống kê các diện tích đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu đất khác có khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm bc_ub_tinh_thay_the_2022h.pdf