;"
Lĩnh vực
V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022
Số ký hiệu văn bản 1865/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 16/08/2022
Ngày hiệu lực 16/08/2022
Trích yếu nội dung V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm bieu-_1_-ngay146.pdf