;"
Lĩnh vực
V/v Triển khai Thông báo kết luận của PTTg Trần Hồng Hà về hội nhập quốc tế
Số ký hiệu văn bản 524/UBND-VP9
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung V/v Triển khai Thông báo kết luận của PTTg Trần Hồng Hà về hội nhập quốc tế
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm 524.pdf