;"
Lĩnh vực
V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Số ký hiệu văn bản 675/UBND-VP5
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Cao Sơn
Tài liệu đính kèm 675.pdf