;"
Lĩnh vực
Quyết định về việc sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rau cần Yên Hòa”
Số ký hiệu văn bản 640/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Rau cần Yên Hòa”
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 640.pdf