;"
Lĩnh vực
V/v ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống
Số ký hiệu văn bản 476/UBND-VP3
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung V/v ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển tôm hùm giống
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm 476.pdf