;"
Lĩnh vực
V/v Chấp thuận vị trí lao động nước ngoài của Công ty Nanpao
Số ký hiệu văn bản 548/UBND-VP9
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung V/v Chấp thuận vị trí lao động nước ngoài của Công ty Nanpao
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 548.pdf