;"
Lĩnh vực
v/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Công ty Master Vina)
Số ký hiệu văn bản 557/UBND-VP9
Ngày ban hành 20/09/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Trích yếu nội dung v/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Công ty Master Vina)
Hình thức văn bản Văn bản Địa phương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 557.pdf