Lượt xem: 98

Tình hình sử dụng đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 đến tháng 6 năm 2021

Theo báo cáo của sở Công thương, tình hình sử dụng đất tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 đến tháng 6 năm 2021 như sau:

Đối với các cụm công nghiệp do nhà nước đầu tư:  

Có 08 cụm công nghiệp (CCN) do nhà nước làm chủ đầu tư, trong đó 07 CCN (Yên Ninh, Khánh Nhạc, Đồng Hướng, Mai Sơn, Sơn Lai, Phú Sơn, Ninh Phong) do Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp (hiện nay là Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp) để quản lý, đầu tư và phát triển theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 và 01 CCN (Ninh Vân) do UBND huyện Hoa Lư làm chủ đầu tư.

Nhìn chung các dự án trong cụm công nghiệp này được nhà nước trực tiếp cho thuê đất vì vậy việc các dự án sau khi có chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đã tiến hành các thủ tục có liên quan (đền bù GPMB, các thủ tục giao đất, cho thuê đất) đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Cụ thể:

Cụm công nghiệp Yên Ninh: Diện tích được thành lập là 6,76 ha, trong đó diện tích đã giao và cho thuê đất là 6,39 ha. Hiện có 02 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 100%.

Cụm công nghiệp Đồng Hướng: Diện tích được thành lập, mở rộng là 35,8936 ha, đất công nghiệp có thể cho thuê 23,995 ha, trong đó diện tích giai đoạn 1 đã giao và cho thuê đất là 12,5 ha. Hiện có 9 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 52,1%.

Cụm công nghiệp Sơn Lai: Diện tích thành lập là 28,12 ha, trong đó diện tích đã giao và cho thuê đất là 28,46 ha. Hiện có 02 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 100%. - Cụm công nghiệp Phú Sơn: Diện tích thành lập là 43,19ha, trong đó diện tích đã giao và cho thuê đất là 41,29 ha. Hiện có 02 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 100%.

Cụm công nghiệp Ninh Phong: Diện tích quy hoạch 45,35 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê khoảng 29,5 ha (chưa có quy hoạch chi tiết), diện tích đã giao và cho thuê đất là 14,72 ha. Hiện có 14 doanh nghiệp và 48 hộ đang hoạt động, 01 doanh nghiệp đang chờ phá sản, tỷ lệ lấp đầy 50%.

Cụm công nghiệp Mai Sơn (đạt tỷ lệ lấp đầy 49,8%): Diện tích thành lập là 36,57ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 27,0068 ha, trong diện tích đã giao và cho thuê đất là 13,48 ha. Hiện có 08 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 50%.

Cụm công nghiệp Khánh Nhạc (đạt tỷ lệ lấp đầy 71,6%): Diện tích thành lập là 37,18ha, đất công nghiệp có thể cho thuê là 28,6 ha, trong đó diện tích đã giao và cho thuê đất là 20,44 ha. Hiện có 02 doanh nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 71,5%.

Cụm công nghiệp Ninh Vân: Diện tích thành lập là 30,64ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê 17,96 ha, trong đó diện tích giai đoạn 1 đã giao 4 và cho thuê đất là 6,5 ha, giai đoạn 2 đã tổ chức đấu giá 136 lô đất, thu hút được 32 tổ chức, cá nhân với diện tích cho thuê là 9,15251 ha, tỷ lệ lấp đầy 87,15%.

Đối với các cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Tính đến tháng 6/2021 trên địa bàn tỉnh có 10 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu, trong đó 06 Cụm công nghiệp đã được giao đất và đi vào hoạt động (CCN Cầu Yên, CCN Gia Vân, CCN Gia Phú, CCN Gia Lập, CCN Văn Phong, CCN Khánh Thượng) và 04 Cụm công nghiệp (CCN Khánh Thành, CCN Khánh Hải I, CCN Khánh Hải II, CCN Yên Thổ) đang trong quá trình thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các thủ tục liên quan đến đất đai, cụ thể như sau:

Cụm công nghiệp Cầu Yên: Diện tích thành lập 13,735 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 10,5686 ha, do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển khu công nghiệp quốc tế làm chủ đầu tư. Hiện thu hút 07 dự án đang hoạt động, đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Cụm công nghiệp Gia Vân: Diện tích thành lập 74,77 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 59,341 ha, do Công ty TNHH Thiên Phú làm chủ đầu tư. Hiện có 11 dự án đang hoạt động với diện tích cho thuê là 54,5772 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 91,97%.

Cụm công nghiệp Gia Lập: Diện tích thành lập 39,95 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 32,0482 ha, do Công ty TNHH Thiên Phú làm chủ đầu tư. Hiện thu hút 02 dự án đang hoạt động với diện tích cho thuê là 5,86045 ha, tỷ lệ lấp đầy 18,3%.

Cụm công nghiệp Gia Phú: Diện tích thành lập 50 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 38,19 ha, do Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Hoàng Dân làm chủ đầu tư. Hiện có 09 dự án đang hoạt động với diện tích cho thuê là 31,62001 ha, tỷ lệ lấp đầy 82,8%.

Cụm công nghiệp Văn Phong: Diện tích thành lập 50 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 40,59 ha, do Công ty TNHH Thiên Phú làm chủ đầu tư. Hiện có 02 dự án đang hoạt động với diện tích cho thuê là 19,09 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 47%.

Cụm công nghiệp Khánh Thượng: Diện tích thành lập 50 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 36,966 ha, do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh – Khánh Hồng làm chủ đầu tư. Phần diện tích mở rộng đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết và chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích quy hoạch đã được phê duyệt là 70,61ha, đang lập hồ sơ mở rộng. Hiện thu hút 03 dự án đang hoạt động với diện tích cho thuê là 15,2408 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 27,3%. Nhận xét: Đối với 06 Cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động do Doanh nghiệp làm chủ đầu tư, hình thức thuê đất là: Nhà nước cho thuê đất đối với Chủ 5 đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN, các Nhà đầu tư thứ cấp thực hiện hình thức thuê lại đất (đã được đầu hạ tầng kỹ thuật) với các Chủ đầu tư hạ tầng, do vậy việc thực hiện các thủ tục về đất đai (đền bù GPMB, các thủ tục giao đất, cho thuê đất) đảm bảo đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp hoạt động đúng theo diện tích đã thuê lại của Chủ đầu tư hạ tầng ký thuật./.

Cổng TTĐT tỉnh

Tin mới
Video nổi bật
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị đối thoại
  • Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị đối thoại
  • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đối thoại
  • Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với Doanh nghiệp
  • Phát triển bền vững: Thu hút đầu tư và phát triển khu công nghiệp
1