;"
5 tháng đầu năm 2023, đăng ký thành lập mới 99 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc
Lượt xem: 73
Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung đổi mới công tác thu hút đầu tư; tiếp tục duy trì các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vào thứ 5 của tuần cuối tháng để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị và xem xét giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quan điểm nhất quán là giải quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật; góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp theo phương châm “chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”.

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh được nâng lên; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2022 đạt 43,16 điểm, nằm trong top 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, tuy nhiên so với năm 2021, tỉnh Ninh Bình bị giảm 12 bậc, có 6/8 chỉ số bị giảm điểm, 02/8 chỉ số tăng điểm gồm: chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở và chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Trong tháng, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 02 dự án với tổng vốn đăng ký là 72 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 05 dự án (có 01 dự án trong KCN).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 13 dự án, tăng 02 dự án so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký là 499,8 tỷ đồng, giảm 58,25% so với cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 32 dự án, tăng 02 lượt dự án so với cùng kỳ năm 2022 với tổng vốn đăng ký (gồm cả đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm) là 1.149,3 tỷ đồng, giảm 40,9% so với cùng kỳ.

Đăng ký thành lập mới 99 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 31 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 1.583,3 tỷ đồng (tăng gấp 4,4 lần so với cùng kỳ); lũy kế 5 tháng đầu năm, đăng ký thành lập mới 495 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 55 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 4.571,2 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ); có 156 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (giảm 17,5% so với cùng kỳ); chấp thuận thay đổi cho 709 lượt doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 33,5% so với cùng kỳ); có 315 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 2,9% so với cùng kỳ) và có 139 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã giải thể (tăng gấp 2,48 lần so với cùng kỳ).

CTV Kim Oanh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ tháng 8
1 2