;"
Gia Viễn: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 5 ước đạt 7,1 tỷ đồng
Lượt xem: 80
Trong tháng 5/2023, UBND huyện Gia Viễn tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Gia Viễn trong tháng ước đạt 7,1 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 5/2023 ước đạt 59,4 tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán. Tổng chi ngân sách trong tháng ước đạt 82,5 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 5/2023 ước đạt 1.028 tỷ đồng, bằng 109% dự toán. Công tác thu chi ngân sách được Huyện quản lý chặt chẽ, có hiệu quả đảm bảo đúng nguyên tắc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cơ bản đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Để có được kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời trong công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; sự chung tay, đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh góp phần duy trì đà tăng trưởng và tạo nguồn thu, tác động tích cực đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2