;"
Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với Doanh nghiệp Nhà nước về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển
Lượt xem: 428
Sáng 14/9/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với Doanh nghiệp Nhà nước về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Tham dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính  phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
anh tin bai

Hình ảnh hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình

Tại điểm cầu Ninh Bình, dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, đại diện các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, tình hình KT-XH tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, hoạt động của khu vực doanh nghiệp có tín hiệu phục hồi, khu vực Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vẫn đạt được những điểm sáng. Cơ bản các DNNN hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, tổng công ty đạt kim ngạch xuất khẩu lớn; qua đó, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đến hết năm 2022, Việt Nam còn khoảng 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Hiện nay, nếu loại trừ các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và nông lâm nghiệp thì chỉ còn 77 DNNN quy mô lớn gồm: 6 tập đoàn kinh tế; 53 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ-công ty con.; tuy chỉ chiếm hơn 10% về số lượng DNNN nhưng khối công ty mẹ Tập đoàn - Tổng công ty lại nắm giữ khoảng 92% tổng tài sản, 93% tổng doanh thu và 92% lợi nhuận trước thuế của toàn bộ DNNN trên phạm vi toàn quốc.

Các DNNN đang nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang nắm giữ khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường, chiếm khoảng 25,78% tổng vốn sản xuất, kinh doanh và 23,4% giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp. Các DNNN đóng góp khoảng 28% thu NSNN; thu hút khoảng 0,7 triệu lao động, chiếm khoảng 7,3% lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Khu vực DNNN cũng đóng vai trò chi phối, chủ đạo trong những ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước đạt 580.490 tỷ đồng (bằng 53,7% kế hoạch năm và tăng 4% so cùng kỳ). Một số doanh nghiệp có tổng doanh thu lớn hơn 10.000 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp Nhà nước đạt 18.195 tỷ đồng, bằng 56,7% kế hoạch năm và đạt 89% so cùng kỳ; Tổng nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp Nhà nước đạt 33.828 tỷ đồng, đạt 90,4% và tăng 1% so với cùng kỳ; Tổng nộp ngân sách nhà nước ước đạt 50.994 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch năm và bằng 111% so với cùng kỳ.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước; những kết quả, hạn chế, bài học kinh nghiệm; nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, gây cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời, thông qua hội nghị, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung cho công nghiệp chế biến, chế tạo./.

Minh Huế
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2