;"
Kết quả nổi bật trong sản xuất công nghiệp - xây dựng những tháng đầu năm
Lượt xem: 11
Những tháng đầu năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, sức mua giảm; ít đơn hàng; khó tìm kiếm khách hàng mới…  
anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc đi kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đặc biệt là những doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn vào giá trị sản xuất của ngành công nghiệp và tăng thu ngân sách địa phương. Do vậy, tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 đang dần phục hồi, từng bước ổn định và đạt mức tăng trưởng khá tích cực so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm (giá ss 2010) đạt 48.651,5 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 47.480,7 tỷ đồng, tăng 7,0%; khai khoáng đạt 489,6 tỷ đồng, tăng 21,3%; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải đạt 90,8 tỷ đồng, tăng 7,1%; sản xuất và phân phối điện đạt 590,5 tỷ đồng, tăng 47,7%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: giày dép các loại, tăng 16,3%; phân Ure tăng 43,0%; phân NPK tăng 55,9%; phân lân nung chảy tăng 60,4%; thép cán các loại tăng 45,2%; cần gạt nước ô tô tăng 24,7%; điện sản xuất tăng 71,1%; linh kiện điện tử tăng 5,9%; xi măng (kể cả clanke) tăng 0,8%... Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút như: quần áo các loại giảm 8,8%; modul camera giảm 28%; thanh phôi nhôm giảm 25,5%…

Hoạt động đầu tư phát triển tiếp tục duy trì, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 6 tháng đầu năm đạt gần 15,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ và đạt 46,3% kế hoạch năm, trong đó: vốn nhà nước đạt 3.091,7 tỷ đồng, tăng 10,5%; vốn ngoài nhà nước đạt 11.145,1 tỷ đồng, giảm 3,3%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.052,5 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ.

Ngay từ những tháng đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công, thường xuyên kiểm tra trực tiếp hiện trường và tổ chức các hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm có ý nghĩa quan trọng tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí. 

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.459,9 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách Trung ương là 611,38 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 5.848,52 tỷ đồng. Tính đến ngày 21/6/2024, tổng số vốn giải ngân đạt 2.086,34 tỷ đồng, bằng 32,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (gồm: vốn ngân sách Trung ương 107,04 tỷ đồng, bằng 17,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 1.979,3 tỷ đồng, bằng 33,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Kim Duyên
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2