;"
Ninh Bình: Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới
Lượt xem: 108
Ngày 30/6/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4835/VPCP-DMDN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sau khi xét báo cáo của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính (Ban IV) về kết quả khảo sát tình hình doanh nghiệp và một số đề xuất, tham mưu để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu ý kiến của Ban IV tại báo cáo số 09/Ban IV ngày 25 tháng 5 năm 2023, theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai chuỗi các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và phục hồi nhanh, đổi mới sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó lưu ý các vấn đề: về tiếp cận vốn vay, thuế, phí, lệ phí, cải cách thủ tục hành chính…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 4835/VPCP-DMDN; ngày 06/7/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 490/UBND-VP5  chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp để thích ứng với tình hình mới. Trong đó, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành ; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản trên, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ tháng 8
1 2