;"
Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 6 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã.
Lượt xem: 95
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Thông báo số 104/TB-VPUBND Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 6 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã. Chi tiết Thông báo như sau: 

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ tháng 8
1 2