;"
Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 8 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 63
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành thông báo số  137/TB-VPUBND về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 8 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu chi tiết nội dung Thông báo như sau:

  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ tháng 8
1 2