;"
Thu ngân sách 6 tháng trong các KCN ước đạt 6.062 tỷ đồng
Lượt xem: 62

anh tin bai

 Kết quả sản xuất kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tháng 6/2023, vẫn chịu nhiều tác động từ cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tiếp tục tăng giá, sức mua trên thị trường giảm, hàng tồn kho nhiều, một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải sản xuất cầm chừng... Một số sản phẩm chủ lực giảm so với cùng kỳ, các chỉ tiêu kinh doanh cũng sụt giảm đáng kể.

Doanh thu tháng 6 ước đạt 4.717 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước đạt 27.463 tỷ đồng, giảm 21,2% so với cùng kỳ, đạt 38,1% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu tháng 6 ước đạt 113 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng ước đạt 678 triệu USD, giảm 25,2%% so với cùng kỳ, đạt 33,9% kế hoạch năm. Thu ngân sách tháng 6 ước đạt 843 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 6.062 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch năm.

So với cùng kỳ năm 2022 các sản phẩm công nghiệp chủ lực có biến động cụ thể như sau: Clinke ước đạt 380 nghìn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng ước đạt 2.065 nghìn tấn, giảm 6% so với cùng kỳ, ước đạt 48% kế hoạch năm; các sản phẩm may, ước đạt 718 nghìn sản phẩm, giảm 74% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng ước đạt 6.274 nghìn sản phẩm giảm 57% so với cùng kỳ, ước đạt 16,7% kế hoạch năm; Xe ô tô ước đạt 3.642 chiếc, giảm 25% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng ước đạt 25.738 chiếc giảm 11% so với cùng kỳ, ước đạt 33% kế hoạch năm; sản 2 phẩm từ kính ước đạt 33.000 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng ước đạt 191.187 tấn, giảm 8% so với cùng kỳ, ước đạt 47,8% kế hoạch năm….

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ tháng 8
1 2