;"
Tình hình thu hút, triển khai các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp
Lượt xem: 426
Đến nay trong các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh có 121 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 64.613 tỷ đồng, vốn đầu tư đã thực hiện đạt khoảng 53.000 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 82% vốn đầu tư đăng ký); trong đó có 32 dự án FDI với số vốn đăng ký 605,66 triệu USD, tương đương 13.044,69 tỷ đồng.
anh tin bai

Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 667,7ha, vốn đầu tư đăng ký bình quân một dự án là 534 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng bình quân một dự án khoảng 5,5ha.

Số dự án đã đi vào hoạt động là 102 dự án (chiếm tỷ lệ 83% tổng số dự án), số dự án đang xây dựng là 06 dự án (chiếm tỷ lệ 6% tổng số dự án), số dự án thuộc diện chậm tiến độ là 13 dự án (chiếm tỷ lệ 11% tổng số dự án).

Trong 13 dự án chậm tiến độ có 07 dự án chậm do công tác GPMB kéo dài; 02 dự án đã triển khai xây dựng một số hạng mục công trình nhưng chưa hoàn thành, đủ điều kiện để xem xét gia hạn tiến độ thực hiện; 04 dự án chậm tiến độ kéo dài, trong đó KCN Khánh Phú 03 dự án và KCN Tam Điệp 01 dự án), cụ thể:

1. Khu công nghiệp Khánh Phú: Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 49 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 25.708 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 280ha. Đến nay đã có 39 dự án đã hoạt động, 04 dự án đang xây dựng và 06 dự án thuộc diện chậm tiến độ.

 2. Khu công nghiệp Gián Khẩu: Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 30 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 17.868 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 196,32ha. Đến nay toàn bộ 30 dự án trên đã đi vào hoạt động, không có dự án thuộc diện chậm tiến độ.

3. Khu công nghiệp Phúc Sơn: Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 21 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 10.847 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 99,12ha. Đến nay đã có 14 dự án đã hoạt động, 01 dự án đang xây dựng và 06 dự án thuộc diện chậm tiến độ.

4. Khu công nghiệp Tam Điệp I: Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 19 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.762 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng là 67,8ha. Đến nay đã có 18 dự án hoạt động và 01 dự án chậm tiến độ kéo dài (dự án nhà máy sản xuất chế biến gỗ của Công ty TNHH Thành Đạt).

5. Khu công nghiệp Khánh Cư: Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 02 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký 4.430 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 29,1ha. Các dự án đều đã đi vào hoạt động.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2