;"
Toàn tỉnh đã thu hút được 93 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1559,76 triệu USD
Lượt xem: 83
Thời gian qua, công tác quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được UBNd tỉnh chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ.

anh tin bai

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Sở đang quản lý, theo dõi việc triển khai thực hiện 04 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi với tổng vốn đầu tư 1.673.796 triệu đồng (gồm tổng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi là 1.433.351 triệu đồng và vốn đối ứng là 240.445 triệu đồng); trong đó, có 02 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022, đang thực hiện các thủ tục quyết toán. Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2023 được bố trí là 84.390 triệu đồng cho 02 dự án, đến nay chưa được giải ngân.

Các dự án đang được triển khai thực hiện tốt, tuân thủ đúng quy định của quốc tế và Việt Nam, tạo uy tín và mối liên hệ mật thiết với các nhà tài trợ. Hoạt động của các đoàn chuyên gia, tư vấn nước ngoài đối với các dự án đã, đang thực hiện cũng như đang thu hút, vận động tài trợ luôn tuân thủ pháp luật Việt Nam, quy định của tỉnh, đảm bảo nằm trong phạm vi, khuôn khổ cho phép.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 7,5 triệu đô la Mỹ (dự án đầu tư xây dựng nhà máy CHC LAB Việt Nam của Nhà đầu tư CHC LAB CO.,LTD, Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 05 lượt dự án (điều chỉnh quy mô dự án, tiến độ thực hiện, cơ cấu vốn đầu tư,...).

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 93 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1559,76 triệu USD. Các dự án FDI cơ bản đảm bảo thực hiện đầu tư đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ và đi vào hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật Việt Nam, chấp hành tốt quy định hiện hành.

Từ đầu năm đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh cấp, gia hạn, bổ sung Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam cho các tổ chức: Tổ chức WCS (Mỹ), tổ chức International Center (Mỹ), tổ chức Family Health International - FHI (Mỹ), tổ chức Four Paw International (Áo), tổ chức Help Age International (Anh) và tổ chức AHF (Mỹ),...

Sở cũng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 02 dự án, gồm: Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế về chăm sóc dựa vào cộng đồng để quản lý trầm cảm có hiệu quả tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” năm 2023 do Tổ chức BasicNeeds viện trợ với tổng giá trị cam kết 28.815 USD; dự án “Bảo trợ trẻ em” do Tổ chức ActionAid International tài trợ với tổng giá trị cam kết 86.598 USD. Tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận và triển khai Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam” tại tỉnh Ninh Bình do Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) tài trợ. 

Kim Duyên
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
  • UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ tháng 8
1 2