;"
Lĩnh vực
V/v trả lời Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27
Số ký hiệu văn bản 1257/VPUBND-VP4
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung V/v trả lời Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27
Hình thức văn bản Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 1103_phuc_dap_cong_ty_co_phan_dau_tu_giao_duc_nghe_nghiep_k27_2022.pdf