;"
Lĩnh vực
Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
91/TB-VPUBND 17/06/2024 Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 6 năm 2024) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 9
59/TB-VPUBND 22/04/2024 Thông báo Kết luận Hội nghị đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phát Diệm đến năm 2035
Lượt xem: 28
57/TB-VPUBND 17/04/2024 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 4 năm 2024) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 27
209/TB-VPUBND 22/12/2023 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 12 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 44
196/TB-VPUBND 27/11/2023 Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 11 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 44
1519/VPUBND-VP5 20/11/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 18/2023/TT-BCT ngày 31/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
Lượt xem: 48
173/TB-VPUBND 19/10/2023 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 10 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 64
1163/VPUBND-VP5 30/08/2023 V/v gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã định kỳ tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 58
118/TB-VPUBND 20/07/2023 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 71
781/VPUBND-VP9 15/06/2023 V/v quảng bá địa phương và sản phẩm tiêu biểu tại Ấn Độ và Lào
Lượt xem: 69
12345