;"
Lĩnh vực
Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
173/TB-VPUBND 19/10/2023 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 10 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 13
1163/VPUBND-VP5 30/08/2023 V/v gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã định kỳ tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 13
118/TB-VPUBND 20/07/2023 Thông báo về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 7 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 20
781/VPUBND-VP9 15/06/2023 V/v quảng bá địa phương và sản phẩm tiêu biểu tại Ấn Độ và Lào
Lượt xem: 24
648/VPUBND-VP9 24/05/2023 V/v hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ chấp thuận vị trí lao động người nước ngoài.
Lượt xem: 32
651/VPUBND-VP5 24/05/2023 V/v gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã định kỳ tháng 5 năm 2023.
Lượt xem: 24
84/TB-VPUBND 22/05/2023 Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 5 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã
Lượt xem: 29
523/VPUBND-VP4 24/04/2023 V/v triển khai thực hiện Văn bản số1551/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.
Lượt xem: 34
67/TB-VPUBND 21/04/2023 Thông báo Về việc UBND tỉnh gặp gỡ định kỳ (tháng 4 năm 2023) xem xét đề xuất, kiến nghị của một số doanh nghiệp, hợp tác xã.
Lượt xem: 32
243/VPUBND-VP4 01/03/2023 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư tại Ninh Bình
Lượt xem: 47
12345