;"
Lĩnh vực
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
333/TB-KHĐT 07/10/2022 Thông báo v/v Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Xây dựng nhà máy nước Yên Đồng công suất 40.000 m3/ngày-đêm và mạng lưới đường ống cấp nước
Lượt xem: 126
BC 13/05/2022 Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án Silver Cloud Cuc Phuong.
Lượt xem: 198
1191/QĐ-SXD 10/05/2022 Quyết định về việc công bố Chỉ số giá xây dựng công trình tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 162
459/QĐ-UBND 30/09/2019 Quyết định Về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam
Lượt xem: 210
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 244
38/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 242
12/NQ-CP 05/02/2018 Nghị quyết Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 230
19/2017/NQ-CP 06/02/2017 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
Lượt xem: 239
35/NQ-CP 16/05/2016 Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Lượt xem: 233
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Lượt xem: 214
12