;"
Lĩnh vực
Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1270/SCT-CN 10/07/2023 Báo cáo tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh
Lượt xem: 27
1582/KHĐT-KTN 15/06/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023
Lượt xem: 29
1260/KHĐT-KTN 15/05/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2023 đến ngày 14/5/2023
Lượt xem: 12
590/KHĐT-KTN 14/03/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/3/2023
Lượt xem: 78
106/KHĐT-KTN 13/01/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/12/2022 đến ngày 13/01/2023
Lượt xem: 64
2739/KHĐT-TĐ 14/11/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022
Lượt xem: 105
655/UBND-VP4 26/09/2022 V/v công bố các khu đất thu hút đầu tư trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 181
2218/KHĐT-KTN 20/09/2022 V/v thực hiện rà soát, thống kê các diện tích đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và một số khu đất khác có khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 126
2141/KHĐT-KTN 14/09/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022
Lượt xem: 178
1865/KHĐT-KTN 16/08/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022
Lượt xem: 181
12