;"
Lĩnh vực
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2682/KHĐT-KTN 13/10/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/9/2023 đến ngày 13/10/2023
Lượt xem: 154
2371/KHĐT-KTN 15/09/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/8/2023 đến ngày 15/9/2023
Lượt xem: 85
2089/KHĐT-KTN 15/08/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/7/2023 đến ngày 15/8/2023
Lượt xem: 83
1837/KHĐT-KTN 14/07/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/6/2023 đến ngày 14/7/2023
Lượt xem: 65
1270/SCT-CN 10/07/2023 Báo cáo tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh
Lượt xem: 146
1582/KHĐT-KTN 15/06/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023
Lượt xem: 118
1260/KHĐT-KTN 15/05/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/4/2023 đến ngày 14/5/2023
Lượt xem: 95
590/KHĐT-KTN 14/03/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/02/2023 đến ngày 14/3/2023
Lượt xem: 166
106/KHĐT-KTN 13/01/2023 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/12/2022 đến ngày 13/01/2023
Lượt xem: 149
2739/KHĐT-TĐ 14/11/2022 V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022
Lượt xem: 197
123