;"
Lĩnh vực
V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/12/2022 đến ngày 13/01/2023
Số ký hiệu văn bản 106/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/12/2022 đến ngày 13/01/2023
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm bao_cao_ubnd_106.pdf