;"
Lĩnh vực
Báo cáo tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1270/SCT-CN
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm bao-cao-tong-hop-tinh-hinh-cum-cong-nghiep-tren-dia-ban-cap-tinh.pdf