;"
Lĩnh vực
V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023
Số ký hiệu văn bản 1582/KHĐT-KTN
Ngày ban hành 15/06/2023
Ngày hiệu lực 15/06/2023
Trích yếu nội dung V/v tình hình thu hút đầu tư tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5/2023 đến ngày 15/6/2023
Hình thức văn bản Báo cáo tình hình thu hút đầu tư
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Đinh Thị Thuý Ngần
Tài liệu đính kèm bao_cao_ubnd_tinh_tinh_hinh_thu_hut_dau_tu_trong_ccn_2023.pdf