;"
Lĩnh vực
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số ký hiệu văn bản 39/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 11/03/2018
Ngày hiệu lực 11/03/2018
Trích yếu nội dung Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hình thức văn bản Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 39.signed.pdf