;"
Lĩnh vực
Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Số ký hiệu văn bản 35/NQ-CP
Ngày ban hành 16/05/2016
Ngày hiệu lực 16/05/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 35.signed.pdf