;"
Lĩnh vực
Nghị quyết Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình
Số ký hiệu văn bản 12/NQ-CP
Ngày ban hành 05/02/2018
Ngày hiệu lực 05/02/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình
Hình thức văn bản Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-12.pdf