;"
Lĩnh vực
về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
Số ký hiệu văn bản 3289/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 19/05/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu nội dung về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3289.pdf