;"
Lĩnh vực
V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Gia Bảo, Roman, Dream Plastic Kim Sơn, NB)
Số ký hiệu văn bản 78/UBND-VP9
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh (Cty Gia Bảo, Roman, Dream Plastic Kim Sơn, NB)
Hình thức văn bản Văn bản Trung ương
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Người ký duyệt Tống Quang Thìn
Tài liệu đính kèm 78v9.pdf