;"
46,58% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm nay tốt hơn quý trước
Lượt xem: 62
Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2023 cho thấy: Có 46,58% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý IV năm nay tốt hơn quý trước; 34,25% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn hơn và 19,17% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.
anh tin bai

Sản xuất thú nhồi bông xuất khẩu ra thị trường nước ngoài

Dự kiến quý I/2024 so với quý IV năm nay, có 43,84% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 30,14% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 26,02% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý IV năm nay, có 57,53% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 52,05% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường quốc tế thấp; 42,47% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước; 32,88% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 27,40% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao; 23,29% số doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên vật liệu; 19,18% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu... là các yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tin ảnh: CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
1 2