;"
7 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp
Lượt xem: 62
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 quy định 7 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp như sau:
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2