;"
Tổng vốn đầu tư phát triển 4 tháng đầu năm đạt gần 10.300 tỷ đồng
Lượt xem: 71
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện tháng 4 năm 2024 đạt 2.846,5 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023; lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 10.258,8 tỷ đồng, tăng 8,3% (trong đó: vốn Nhà nước đạt 1.783,3 tỷ đồng, tăng 0,6%; vốn ngoài Nhà nước đạt 7.635,1 tỷ đồng, tăng 4,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 840,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần).

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 năm 2022

ảnh minh họa

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm có ý nghĩa quan trọng tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng lãng phí. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2024, nhất là các dự án được dự kiến bố trí nguồn tăng thu ngân sách Trung ương; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án đầu tư công trong quá trình triển khai thực hiện.

 Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.459,9 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách Trung ương là 611,38 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 5.848,52 tỷ đồng.

Tính đến ngày 24/4/2024, tổng số vốn giải ngân đạt 1.389,79 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (gồm: vốn ngân sách Trung ương 18,74 tỷ đồng, bằng 3,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 1.371,05 tỷ đồng, bằng 23,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, khu vực quan trọng. Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng vào thứ 5 tuần cuối tháng để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị và xem xét, cho ý kiến vào phương án giải quyết với nguyên tắc, quan điểm nhất quán, xuyên suốt là giải quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp theo phương châm “chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp”; tổ chức các cuộc họp chuyên đề giữa nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị để nắm bắt, xem xét giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thu hút đầu tư lớn, tiềm năng. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh được nâng lên.

 

Kim Duyên
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2