;"
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 50
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2024. Cổng TTĐT tỉnh đăng tải công khai quyết định dưới đây:

 

 

 

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2