;"
Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước
Lượt xem: 72
anh tin bai

Thị trường nhập khẩu thú nhồi bông ngày càng mở rộng

Theo số liệu của cục thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn tỉnh tháng 4-2024 ước tính tăng 8,02% so với cùng tháng năm trước, trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,62%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,43%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 70,66%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,37%. So với tháng trước (tháng 3/2024), chỉ số IIP toàn tỉnh tháng này tăng 2,77%, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 3,50%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,21%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,57%; riêng công nghiệp sản xuất và phân phối điện giảm 6,88%.

Tính chung lại 4 tháng đầu năm 2024 chỉ số IIP toàn tỉnh tăng 5,14% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 20,49%; công 4 nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,16%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 93,44%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,50%.

Tính theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong tháng 4 - 2024 ước đạt trên 8.500 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng 4/2023, trong đó công nghiệp khai khoáng ước đạt 73,0 tỷ đồng, tăng 15,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo 8.354,5 tỷ đồng, tăng 8,1%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện 89,2 tỷ đồng, tăng 70,5%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 17,7 tỷ đồng, tăng 7,1%. Tính chung lại, giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh ước đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp khai khoáng ước đạt trên 309 tỷ đồng, tăng 21,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo trên 30.140 tỷ đồng, tăng 4,9%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện 344,3 tỷ đồng, tăng 93,3%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 69,2 tỷ đồng, tăng 7,2%.

Kim Duyên
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2