;"
Đăng ký thành lập mới 1.143 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc
Lượt xem: 352
Từ đầu năm đến nay, công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung đổi mới công tác thu hút đầu tư. Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình phát huy hiệu quả hoạt động trong việc thu thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá, phân tích thị trường và đối tác đầu tư tiềm năng để xác định xu hướng đầu tư, nhu cầu đầu tư, xây dựng kế hoạch tiếp cận, kêu gọi nhà đầu tư phù hợp, hiệu quả.

anh tin bai

ảnh minh họa

Định kỳ hàng tháng, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh tiếp tục duy trì các buổi tiếp doanh nghiệp để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị và xem xét giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quan điểm nhất quán là giải quyết nhanh, rõ, đúng pháp luật.

Tính đến ngày 20/11/2023, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 34 dự án (tăng 15 dự án so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký là 5.120 tỷ đồng, tăng 74,09% so với cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 73 dự án (tăng 03 lượt dự án so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký (gồm cả đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm) là 7.360 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện đăng ký thành lập mới 1.143 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 75 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 10.763 tỷ đồng (tăng 90,5% 7 so với cùng kỳ); có 282 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (giảm 12,7% so với cùng kỳ); chấp thuận giải thể cho 283 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 80,3% so với cùng kỳ); có 533 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 15,4% so với cùng kỳ); chấp thuận thay đổi cho 1.608 lượt doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 21,7% so với cùng kỳ).

CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2