;"
Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2022
Lượt xem: 50
Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm của tỉnh Ninh Bình ước đạt 6,84%. Sản xuất nông nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ và chương trình giống mới, kỹ thuật mới.
anh tin bai

Hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động, là điểm sáng, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của tỉnh.

Riêng sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải chủ động giảm mức sản xuất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Công tác xúc tiến đầu tư được tiếp tục quan tâm, đổi mới cách thức thu hút đầu tư theo hướng thực chất và hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo.

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 37.886,4 tỷ đồng, tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2022.

Khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 3.334,5 tỷ đồng, tăng 2,57%; Khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 13.318,9 tỷ đồng, tăng 0,76% (riêng công nghiệp đạt 10.218,8 tỷ đồng, giảm 0,93%); Khu vực dịch vụ đạt 14.909,2 tỷ đồng, tăng 14,27%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 6.323,8 tỷ đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2022.

CTV Kim Oanh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 10
1 2