;"
UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng
Lượt xem: 392
Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; ngày 30/10/2023, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 834/UBND-VP5 chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng.  
anh tin bai

Ảnh minh hoạ

Theo đó, để tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt trong nền kinh tế, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: Chủ động xem xét, đánh giá, nhận diện những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các ngành, các lĩnh vực để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ, đặc biệt là vấn đề về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cho vay đối với các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tăng cường thông tin, đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng, nắm bắt nhu cầu thực tế hỗ trợ của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, thủ tục xác nhận, công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo, xử lý tài sản đảm bảo,…; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong việc mở rộng tín dụng và cho vay, thu nợ được nhanh chóng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng theo gói hỗ trợ về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 2 chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình và chương trình tín dụng thực hiện 3 chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thông tin tạo môi trường bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ ngân hàng; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn công khai, minh bạch thông tin về hoạt động, quy trình thủ tục vay vốn, quy trình nghiệp vụ, các dịch vụ, tiện ích ngân hàng. Tăng cường thông tin, truyền thông về chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, chủ trương giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo thuận lợi trong tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại văn bản số 834/UBND-VP5 của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2