;"
Doanh thu của các doanh nghiệp trong các KCN cả năm ước đạt 55.000 tỷ đồng
Lượt xem: 691
Theo báo cáo của ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN 10 tháng đầu năm 2023 tiếp tục gặp khó khăn, một số doanh nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên các chỉ tiêu kinh tế vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2022.
anh tin bai

Doanh thu lũy kế 10 tháng ước đạt 45.802 tỷ đồng, giảm 24,47% so với cùng kỳ, đạt 63,6% kế hoạch năm; Giá trị xuất khẩu lũy kế 10 tháng ước đạt 1.118 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch năm; nộp ngân sách lũy kế 10 tháng ước đạt 9.185 tỷ đồng, đạt 76,5% kế hoạch năm.

Đa số các doanh nghiệp chủ lực đều gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thua lỗ; Sản lượng nhiều doanh nghiệp giảm, trung bình từ 25 - 40% so với cùng kỳ năm 2022 (các sản phẩm May mặc giảm 56%, lắp ráp cần gạt nước ô tô giảm 50,7%; camera module giảm 35,2%, phân bón NPK giảm 31,14%, linh kiện điện tử giảm 27%, lắp ráp ô tô giảm 23,8% ....).

Theo dự báo, những tháng cuối năm, tình hình đơn hàng của một số sản phẩm chủ lực ổn định hơn, cùng với những chính sách kích cầu của nhà nước, thị trường sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực.

Mặc dù đa số các sản phẩm chủ lực sẽ không đạt được kế hoạch năm 2023, nhưng một số sản phẩm sẽ có mức tăng đáng kể trong những tháng cuối năm, góp phần tăng doanh thu, giá trị xuất nhập khẩu và đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh, cụ thể: Doanh thu cả năm ước đạt 55.000 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022, đạt 76,4% kế hoạch năm 2023. 

CTV Trần Huyền
  • Từ khóa :
Tin mới
Video nổi bật
Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Gia Viễn năm 2024
  • UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ tháng 1 năm 2024
1 2